O sobie

Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Laureatka III nagrody Fundacji Nauki Polskiej oraz programu ministerialnego TOP 500 Innovators. Współtwórca rozwiązań z zakresu odzysku metali szlachetnych w szczególności platynowców. Współautorka patentu UR.RP. 221118 pt. ”Sposób odzyskiwania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych”.